Curve Light

Aareon

Aareon is Europe's largest supplier of software for real estate companies and housing corporations.

client-logo

De toepassingen van Mail to Pay zijn al enige tijd onderdeel van het Aareon productportfolio en worden door een nog steeds groeiend aantal corporaties ingezet.

De toepassingen van Mail to Pay zijn al enige tijd onderdeel van het Aareon productportfolio en worden door een nog steeds groeiend aantal corporaties ingezet.

De toepassingen van Mail to Pay zijn al enige tijd onderdeel van het Aareon productportfolio en worden door een nog steeds groeiend aantal corporaties ingezet.

De toepassingen van Mail to Pay zijn al enige tijd onderdeel van het Aareon productportfolio en worden door een nog steeds groeiend aantal corporaties ingezet.

The Mail to Pay applications have been part of the Aareon product portfolio for some time and are being used by a growing number of corporations.

Alle digitale betaalverzoeken die met Mail to Paysoftware zijn verstuurd, kunnen eenvoudig door huurders met de smartphone, tablet of vanachter de PC worden betaald. Voor de huurders is het prettig dat zij altijd op het juiste moment geattendeerd worden op de openstaande vorderingen en dankzij de specifiek op hen gerichte communicatie een zeer hoog betaalgemak ervaren. De betalingen van de huurders komen direct op uw bankrekening. Er wordt geen gebruik gemaakt van een tussenrekening van een andere partij.

Het toepassingsgebied van Mail to Pay wordt door de integratie met Tobias AX en de doorontwikkeling van Mail to Pay steeds groter. De verschillende producten van Mail to Pay kunnen nu worden ingezet vanaf het versturen van een digitaal (betalings-)verzoek tot en met het volledig creditmanagement. In combinatie met de al ruime mogelijkheden hiervoor in Tobias AX is dit een in de sector ongekend sterke combinatie!

Alle digitale betaalverzoeken die met Mail to Paysoftware zijn verstuurd, kunnen eenvoudig door huurders met de smartphone, tablet of vanachter de PC worden betaald. Voor de huurders is het prettig dat zij altijd op het juiste moment geattendeerd worden op de openstaande vorderingen en dankzij de specifiek op hen gerichte communicatie een zeer hoog betaalgemak ervaren. De betalingen van de huurders komen direct op uw bankrekening. Er wordt geen gebruik gemaakt van een tussenrekening van een andere partij.

Het toepassingsgebied van Mail to Pay wordt door de integratie met Tobias AX en de doorontwikkeling van Mail to Pay steeds groter. De verschillende producten van Mail to Pay kunnen nu worden ingezet vanaf het versturen van een digitaal (betalings-)verzoek tot en met het volledig creditmanagement. In combinatie met de al ruime mogelijkheden hiervoor in Tobias AX is dit een in de sector ongekend sterke combinatie!

Alle digitale betaalverzoeken die met Mail to Paysoftware zijn verstuurd, kunnen eenvoudig door huurders met de smartphone, tablet of vanachter de PC worden betaald. Voor de huurders is het prettig dat zij altijd op het juiste moment geattendeerd worden op de openstaande vorderingen en dankzij de specifiek op hen gerichte communicatie een zeer hoog betaalgemak ervaren. De betalingen van de huurders komen direct op uw bankrekening. Er wordt geen gebruik gemaakt van een tussenrekening van een andere partij.

Het toepassingsgebied van Mail to Pay wordt door de integratie met Tobias AX en de doorontwikkeling van Mail to Pay steeds groter. De verschillende producten van Mail to Pay kunnen nu worden ingezet vanaf het versturen van een digitaal (betalings-)verzoek tot en met het volledig creditmanagement. In combinatie met de al ruime mogelijkheden hiervoor in Tobias AX is dit een in de sector ongekend sterke combinatie!

Alle digitale betaalverzoeken die met Mail to Paysoftware zijn verstuurd, kunnen eenvoudig door huurders met de smartphone, tablet of vanachter de PC worden betaald. Voor de huurders is het prettig dat zij altijd op het juiste moment geattendeerd worden op de openstaande vorderingen en dankzij de specifiek op hen gerichte communicatie een zeer hoog betaalgemak ervaren. De betalingen van de huurders komen direct op uw bankrekening. Er wordt geen gebruik gemaakt van een tussenrekening van een andere partij.

Het toepassingsgebied van Mail to Pay wordt door de integratie met Tobias AX en de doorontwikkeling van Mail to Pay steeds groter. De verschillende producten van Mail to Pay kunnen nu worden ingezet vanaf het versturen van een digitaal (betalings-)verzoek tot en met het volledig creditmanagement. In combinatie met de al ruime mogelijkheden hiervoor in Tobias AX is dit een in de sector ongekend sterke combinatie!

All digital payment requests that are sent with the Mail to Pay software can easily be paid by tenants with a smartphone, tablet or with their PC. The tenants really appreciate that they are always alerted of an outstanding claim at the right time. Thanks to the specifically selected communication methods used, purposely aimed at them, tenants enjoy a very convenient and successful payment experience. The payments from tenants go directly into your bank account, so no middle-man is needed.

Thanks to the integration with Tobias AX and the continued development of Mail to Pay, the scope of what Mail to Pay can offer is quickly expanding. The various products from Mail to Pay can now be deployed, from simply sending a digital payment request, all the way through to full credit management.
Together with the extensive possibilities for this within Tobias AX, this is a strong and unprecedented combination in the sector!

1

1

Focus op mobiel

Alle digitale betaalverzoeken die met Mail to Paysoftware zijn verstuurd, kunnen eenvoudig door huurders met de smartphone, tablet of vanachter de PC worden betaald.

2

2

Meer betaalgemak, beter betaalgedrag

Vorderingen kunnen digitaal, bijvoorbeeld via e-mail of SMS, aangeboden worden aan de huurders, waarin ook een directe link met iDEAL wordt doorgegeven. Uit de praktijk blijkt dat dit het betaalgedrag van de huurders aanzienlijk verbetert.

3

3

Automatische verwerking

Door de betaling met iDEAL worden deze betalingen door huurders altijd gegarandeerd 1 op 1 toegewezen aan de juiste openstaande vordering binnen Tobias of Tobias AX. Hiermee wordt weer een stap gezet als het gaat om efficiënt afhandelen van bankontvangsten.

4

4

Rapportage in uw systeem

De resultaten van uw communicatie met debiteuren worden realtime aan u gerapporteerd in uw Aareon bronsysteem.

5

5

Koppeling via API

De koppeling tussen Aareon en Mail to Pay is gemaakt met de Mail to Pay API webservice.

1

1

Focus op mobiel

Alle digitale betaalverzoeken die met Mail to Paysoftware zijn verstuurd, kunnen eenvoudig door huurders met de smartphone, tablet of vanachter de PC worden betaald.

2

2

Meer betaalgemak, beter betaalgedrag

Vorderingen kunnen digitaal, bijvoorbeeld via e-mail of SMS, aangeboden worden aan de huurders, waarin ook een directe link met iDEAL wordt doorgegeven. Uit de praktijk blijkt dat dit het betaalgedrag van de huurders aanzienlijk verbetert.

3

3

Automatische verwerking

Door de betaling met iDEAL worden deze betalingen door huurders altijd gegarandeerd 1 op 1 toegewezen aan de juiste openstaande vordering binnen Tobias of Tobias AX. Hiermee wordt weer een stap gezet als het gaat om efficiënt afhandelen van bankontvangsten.

4

4

Rapportage in uw systeem

De resultaten van uw communicatie met debiteuren worden realtime aan u gerapporteerd in uw Aareon bronsysteem.

5

5

Koppeling via API

De koppeling tussen Aareon en Mail to Pay is gemaakt met de Mail to Pay API webservice.

1

1

Focus op mobiel

Alle digitale betaalverzoeken die met Mail to Paysoftware zijn verstuurd, kunnen eenvoudig door huurders met de smartphone, tablet of vanachter de PC worden betaald.

2

2

Meer betaalgemak, beter betaalgedrag

Vorderingen kunnen digitaal, bijvoorbeeld via e-mail of SMS, aangeboden worden aan de huurders, waarin ook een directe link met iDEAL wordt doorgegeven. Uit de praktijk blijkt dat dit het betaalgedrag van de huurders aanzienlijk verbetert.

3

3

Automatische verwerking

Door de betaling met iDEAL worden deze betalingen door huurders altijd gegarandeerd 1 op 1 toegewezen aan de juiste openstaande vordering binnen Tobias of Tobias AX. Hiermee wordt weer een stap gezet als het gaat om efficiënt afhandelen van bankontvangsten.

4

4

Rapportage in uw systeem

De resultaten van uw communicatie met debiteuren worden realtime aan u gerapporteerd in uw Aareon bronsysteem.

5

5

Koppeling via API

De koppeling tussen Aareon en Mail to Pay is gemaakt met de Mail to Pay API webservice.

1

1

Focus op mobiel

Alle digitale betaalverzoeken die met Mail to Paysoftware zijn verstuurd, kunnen eenvoudig door huurders met de smartphone, tablet of vanachter de PC worden betaald.

2

2

Meer betaalgemak, beter betaalgedrag

Vorderingen kunnen digitaal, bijvoorbeeld via e-mail of SMS, aangeboden worden aan de huurders, waarin ook een directe link met iDEAL wordt doorgegeven. Uit de praktijk blijkt dat dit het betaalgedrag van de huurders aanzienlijk verbetert.

3

3

Automatische verwerking

Door de betaling met iDEAL worden deze betalingen door huurders altijd gegarandeerd 1 op 1 toegewezen aan de juiste openstaande vordering binnen Tobias of Tobias AX. Hiermee wordt weer een stap gezet als het gaat om efficiënt afhandelen van bankontvangsten.

4

4

Rapportage in uw systeem

De resultaten van uw communicatie met debiteuren worden realtime aan u gerapporteerd in uw Aareon bronsysteem.

5

5

Koppeling via API

De koppeling tussen Aareon en Mail to Pay is gemaakt met de Mail to Pay API webservice.

1

1

Focus on mobile

All digital payment requests sent with the Mail to Pay software can easily be paid by tenants with a smartphone, tablet or with a PC.

2

2

Easier payment process, better payment behaviour

Claims can be sent digitally, for example by e-mail or SMS to the tenants, which contain a direct payment link with iDEAL. Experience shows that this significantly improves the payment behaviour of tenants.

3

3

Automatic processing

By paying with iDEAL, payments by tenants are always guaranteed to be linked to the correct outstanding claim within Tobias or Tobias AX. This is a big step forward when it comes to the efficient handling of received bank payments.

4

4

Reporting in your system

The results of your communication with debtors are reported to you in real time in your Aareon environment.

5

5

Linked by API

The link between Aareon and Mail to Pay software is made possible with the Mail to Pay API web service.